Η περιφέρεια Στερεάς και η Ευρυτανία ανάμεσα στις πλέον μειονεκτικές περιοχές της Ε.Ε – Θα ενισχυθούν οικονομικά

Go to top