«Ολυμπισμός και Φυσική Αγωγή» .Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ξένους φοιτητές από όλες τις ηπείρους.

Go to top