Αστρονομία

  • Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα προσφέρει η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας

    Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα προσφέρει η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας

    η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» ανακοινώνει την έναρξη από την Δευτέρα 6/9/2021 της ηλεκτρονικής τάξης https://eclass.orionas.gr/, με παροχή δωρεάν μαθημάτων Αστρονομίας για το σχολικό έτος 2021 – 2022 σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον 27ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Αστροφυσικής.