ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ… ένα έργο εστιασμένο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Τα οφέλη της Ταυτότητας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές: Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των τοπικών προϊόντων και τεκμηρίωση της αυθεντικότητάς τους με την πλέον σύγχρονη επιστημονική…