Ιατρικά

  • Θέσεις εργασίας στο Κέντρο «Εξέλιξη» – 18/1/22

    Η διεπιστημονική μας ομάδα μεγαλώνει συνεχώς! Στο Kεντρικό μας κατάστημα Λεωνίδου 1, αναζητούμε:  

  • Πρόσληψη, επισκέπτη υγείας, στο κέντρο ημέρας “Αμάλθεια”

    Η Α.μ.Κ.Ε. “ΑΜΑΛΘΕΙΑ”, αστικό μη κερδοσκοπικός φορέας, στο πλαίο του Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” (Εγκρ. Σκοπ. Υ5β/Γ.Π./οίκ.69291/07-08-2014) προκηρύσσει από μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του/της Λογοθεραπευτή/τριας και μία (1) θέση Επισκέπτριας Υγείας. Το Δ.Σ. του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρου έργου (στελέχωση μονάδων) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για…

  • Πρόσληψη λογοθεραπευτή στο κέντρο ημέρας “Αμάλθεια”

    Επιχειρησιακό πρόγραμμα, ‘Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού’. Η Α.μ.Κ.Ε. “ΑΜΑΛΘΕΙΑ”, αστικό μη κερδοσκοπικός φορέας, στο πλαίο του Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” (Εγκρ. Σκοπ. Υ5β/Γ.Π./οίκ.69291/07-08-2014) προκηρύσσει από μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του/της Λογοθεραπευτή/τριας και μία (1) θέση Επισκέπτριας Υγείας. Το Δ.Σ. του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρου έργου (στελέχωση μονάδων) καλεί τους…