Φλώρινα

  • Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Φλώρινας – 10/2/22

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου Φλώρινας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του σεισμού στις 09/01/2022 & ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ανακοίνωσης με Α.Π. 1844/02-02-2022 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου…