Ζητείται Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας – 02/02/2024

Κατηγορία Εργασίας: Γραφείο
Είδος Απασχόλησης: Full Time
Περιοχή Εργασίας: Σχηματάρι

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναζητά Χειριστή Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας και επιτηρεί τον αυτοκινητόδρομο, αναγνωρίζοντας και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά κυκλοφορίας. Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή του Σχηματαρίου (Νομός Βοιωτίας).

Αρμοδιότητες Ρόλου:

Επιτηρεί τον αυτοκινητόδρομο, ελέγχοντας τη ροή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά και τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις στο πεδίο.
Απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις των χρηστών του αυτοκινητόδρομου μέσω του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης (1075) με σκοπό την αξιολόγηση των πληροφοριών και τον καθορισμό των κατάλληλων επεμβάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης κυκλοφορίας του τμήματος.
Διαχειρίζεται τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας (κάμερες παρακολούθησης κλειστού συστήματος, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων και συστήματα ανίχνευσης) του κέντρου, στοχεύοντας στην ασφαλή και αποτελεσματική ροή της κυκλοφορίας.
Συμβάλλει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης/περιστατικά στον αυτοκινητόδρομο συντονίζοντας όλες τις ομάδες επέμβασης του τμήματος (οδηγοί περιπόλων, ομάδες επέμβασης κλπ.), σύμφωνα με την καθοδήγηση του Προϊστάμενου Βάρδιας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.


Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
 • Σχετική εμπειρία σε κέντρο διαχείρισης συστημάτων ή κέντρο λήψης σημάτων θα θεωρηθεί προσόν.
 • Ικανότητα λήψης άμεσων αποφάσεων και συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Ευχέρεια στην τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών
 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΚΔΚ-0224. Τηλέφωνο Επικοινωνίας Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού: 2103447300.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx