Οδηγός Ανεφοδιαστής με έδρα το αεροδρόμιο της Λήμνου – 24/01/2024

Κατηγορία Εργασίας: Οδηγός
Είδος Απασχόλησης: Full Time
Περιοχή Εργασίας: Λήμνος

Η Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, Μεγάλης Εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, αναζητά προσωπικό για τη θέση Οδηγού Ανεφοδιαστή με έδρα το αεροδρόμιο της Λήμνου. Ο Οδηγός Ανεφοδιαστής Αεροπορικών Καυσίμων είναι αρμόδιος για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των αεροσκαφών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, με τις διεθνείς προδιαγραφές, τις διαδικασίες και τα πρότυπα της Εταιρείας και των Οργανισμών που διέπουν την αεροπορική λειτουργία, με σκοπό να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά και με ασφάλεια οι πελάτες της Εταιρείας.  

Κύρια Καθήκοντα : Παραλαβή, Αποθήκευση, Διαχείριση και Ανεφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα αεροπορικού τύπου, με χρήση ειδικών οχημάτων ανεφοδιασμού (Refuellers) Διεξαγωγή ελέγχων και τήρηση αρχείων Ασφάλειας και Ποιότητας, βάσει Διαδικασιών Λειτουργίας και Συντήρησης της εταιρείας Εισαγωγή δεδομένων, παραδόσεων καυσίμων στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (SAP), Διεκπεραίωση εργασιών βασικής συντήρησης ηλεκτρολογικού & μηχανολογικού εξοπλισμού 

Απαραίτητα Προσόντα : Απολυτήριο Λυκείου, Επαγγελματική άδεια οδήγησης Κατηγοριών C και CE, γνώση αγγλικής γλώσσας. 

Επιθυμητά Προσόντα : Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή ΙΕΚ θετικής κατεύθυνσης, προϋπηρεσία στο αντικείμενο εργασίας του ανεφοδιαστή αεροσκαφών με καύσιμα, προϋπηρεσία σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, τεκμηριωμένη γνώση αγγλικών (π.χ. πτυχίο FCE), κατοχή πιστοποιητικού ADR, δυνατότητα μετεγκατάστασης από τον τόπο διαμονής.

Παρέχεται : Ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έκτακτη αμοιβή (bonus) κατόπιν αξιολόγησης απόδοσης.

Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις αφορούν εποχική απασχόληση, από 6 έως 7 μήνες ετησίως, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας και των σταθμών ανεφοδιασμoύ αεροσκαφών. 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hmylonopoulou@optimalhrgroup.com

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx