Πρόσληψη 2 δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για 5 χρόνια – 19/01/2024

Κατηγορία Εργασίας: Γραφείο Δημόσιο
Είδος Απασχόλησης: Full Time
Περιοχή Εργασίας: Καστοριά

Πλήρωση δύο (02) θέσεων δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα διαρκέσει όσο η θητεία του Περιφερειάρχη.

Με την λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη λύεται και η σύμβαση αυτοδικαίως και αζημίως για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προσβλέπονται για τους υπαλλήλους.

Οι προσλαμβανόμενοι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι είτε μέλη, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης, είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό Φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Προκήρυξη

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx