ΟΜΙΛΟΣ: Η Κως βλέπει μακριά – Ζωτικός χώρος και οι απαιτήσεις του.

Α’ Κεφάλαιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Εισαγωγή.

Για την δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της Κω εκμεταλλευόμενης το κοντινότερο γεωγραφικό περιβάλλον της (Βόρειο Συγκρότημα νησιών της Δωδεκανήσου και Αλικαρνασσός) αλλά και το ευρύτερο (Ηπειρωτική χώρα και Ευρώπη) απαιτούνται, η γνώση της μελλοντικής ανάπτυξης των συγκοινωνιακών μέσων και οι δράσεις υποστήριξης τους σε υποδομές και λειτουργίες.

Η πρώτη προσέγγιση της πρότασης αφορά τα μέσα συγκοινωνίας και το μέλλον τους. Η δεύτερη αφορά τις χερσαίες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης τις κίνησης επιβατών, τροχοφόρων και διακίνησης εμπορευμάτων και η τρίτη προσέγγιση τις δημόσιες και τις ιδιωτικές υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων που θα καταστήσουν την Κω οικονομικό, πολιτισμικό, διοικητικό και κοινωνικό κέντρο του ζωτικού της χώρου.

 Θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες και μέσα.

 Για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες έχουν συνταχθεί στο παρελθόν και κατά καιρούς αρκετές μελέτες που είχαν διαφορετικές αφετηρίες αναζήτησης και στόχων. Εξ  αυτών οι σημαντικότερες ήταν 

α) Οι μελέτες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορούσαν κυρίως το κόστος των γραμμών, την ταχύτητα εξυπηρέτησης των νησιών σε συνάρτηση με την περιοδικότητα με τις προτάσεις για γραμμές κορμού μεταξύ ηπειρωτικής χώρας και μεγάλων νησιών του Αιγαίου και δευτερεύουσες περιφερειακές μεγάλων και μικρών νησιών

β) Την μελέτη για την  χωροθέτηση νέου λιμένα στην περιοχή της Αντιμάχειας με στόχο την μείωση του χρόνου και του κόστους των θαλάσσιων συγκοινωνιών. και

γ) Την μελέτη για την  χωροθέτηση νέου λιμένα με στόχο την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης και υλοποίησης του ιστορικού κέντρου της Κω και την απελευθέρωση του από την κίνηση των οχημάτων με προτεινόμενες θέσεις αμέσως μετά την Μαρίνα. Στην περιοχή του ΡΑΜΙΡΑ και τρίτη στην περιοχή μετά  το ΩΚΕΑΝΙΣ.

Προβληματισμοί.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ένας σχεδιασμός κατασκευής λιμενικών εγκαταστάσεων και αναγκαίας χερσαίας ζώνης έχουν μεγάλο κόστος ιδιαίτερα στην περίπτωση νέου λιμένα στην βόρεια πλευρά της Κω στην περιοχή της Αντιμάχειας εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών και των αβαθών πυθμένων, αλλά και του κόστους νέων χερσαίων ιδιωτικών υποδομών και κόστους στην διακίνηση των εμπορευμάτων . Παράλληλα αυτή η πρόταση προϋποθέτει την εφαρμογή της μελέτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την οποία η διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών προς τα νησιά του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου από την Ηπειρωτική χώρα θα γίνεται διά μέσου της Κω που προτείνεται ως γραμμή κορμού. Αντίθετα δυσχεραίνει την μελλοντική υλοποίηση διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ Κω και Αληκαρνασσού.

Σίγουρα η πρόταση κατασκευής νέου λιμένα σε άλλον χώρο είναι αναγκαία αφού απελευθερώνει το ιστορικό κέντρο και ανοίγει διάπλατα τις διαδικασίες και τα βήματα για την ανάδειξη της πόλης  ως τουριστική ζώνη ενός περίοπτου ιστορικού, εμπορικού και αναψυχής κέντρου περιπάτου.  

Η πρόταση της μελέτης με την δημιουργία ενός νέου λιμένα στην περιοχή της Μαρίνας ή του ΡΑΜΙΡΑ έχει και ένα δεύτερο πλεονέκτημα ότι είναι πλησιέστερα στον πολυπληθέστερο οικισμό, δεν αλλάζει άρδην της εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες  και κυρίως προβλέπει τις μελλοντικές εξελίξεις των σχέσεων μας με την γείτονα Τουρκία όχι μόνο στις διακινήσεις επιβατών αλλά και στις εμπορικές συναλλαγές. 

Παράλληλα η ίδια η ζωή μας έχει δείξει ότι ένας καλύτερος και πιο σύγχρονος και ασφαλής λιμένας στο Μαστιχάρι είναι αναγκαίος για την διασύνδεση μας με τα νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Η πρόταση του Ομίλου που τεκμηριώνεται α) από την ανάγκη διασύνδεσης της Κω με τα νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου με στόχο την υποστήριξη τους στην διοίκηση και στην ταχεία διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων και β) από την ανάγκη υλοποίησης του σχεδίου δημιουργίας ελεύθερου ανοικτού ιστορικού κέντρου εμπορίου και αναψυχής στην πόλη της Κω, αλλά και εξεύρεσης μεγαλύτερης έκτασης χερσαίων χώρων εξυπηρέτησης των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας αλλά ενδεχόμενα και της Αλικαρνασσού με εμπορεύματα.

1..  Για την διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών προτείνονται

α)Η χωροθέτηση για την κατασκευή νέου λιμένα της Κω στην περιοχή της χερσαίας ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης της Μαρίνας.  β) η χωροθέτηση για την δημιουργία ευρύτερης έκτασης χερσαίων εγκαταστάσεων του νέου λιμένα με την πολεοδόμηση της περιοχής μετά τις εκβολές του Πλατύ ποταμού και διευθέτηση ή και χάραξη νέων οδών προσπέλασης από και προς την πόλη και τα χωριά. γ) η ήπια επέκταση του λιμένα Μαστιχαρίου για την δημιουργία συνθηκών εξυπηρέτησης των νησιών αλλά και για την προστασία του οικισμού και των παραλιών και η χωροθέτηση χρήσεων γης για την δημιουργία διοικητικού και εμπορικού κέντρου. 

Παράλληλα θα πρέπει να μας προβληματίσει η χωροθέτηση εγκαταστάσεων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων με στόχο την δημιουργία συνθηκών συνεργασίας και ανάπτυξης σύγχρονων τεχνολογιών με στόχο την μείωση του κόστους και του χρόνου εξυπηρέτησης.

2. Για την ανάπτυξη των θαλάσσιων τουριστικών υποδομών προτείνονται:

Η Κως βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού  προς τα νησιά της Βόρειας και της Νότιας Δωδεκανήσου αλλά και προς τις Κυκλάδες. Η δημιουργία θέσεων ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης  τουριστικών σκαφών σε πολλά σημεία αλλά και αναψυχής των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών μέσω των ημεροπλοίων σε σημεία της Κω είναι άνοιγμα σε νέες μορφές τουρισμού.

α) η χωροθέτηση λιμενικών εγκαταστάσεων στο σημερινό λιμάνι με την επέκταση του για την δημιουργία συνθηκών ελλιμενισμού κρουαζιεροπλοίων.

β) Την εκ νέου χωροθέτηση της επέκτασης της Μαρίνας στην Κω

γ) Την χωροθέτηση τουριστικών λιμένων στην Καρδάμαινα και στην Κέφαλο.

δ) η Χωροθέτηση νέας ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στην περιοχή μετά τον Λιμνιώνα της Κεφάλου.

ε) Την χωροθέτηση προβλητών πρόσδεσης σκαφών αναψυχής και αποεπιβίβασης επισκεπτών στο Τιγκάκι, στο Μαρμάρι, στις θερμές πηγές και στην Κέφαλο. 

3. Για την αεροπορική διασύνδεση.

 Με εξαίρεση την περίπτωση ανάπτυξης του αεροδρομίου για την διακίνηση εμπορευμάτων για την οποία η προθέσεις και οι προγραμματισμοί είναι άγνωστες, στο αεροδρόμιο μας άμεσα ένας χωροταξικός σχεδιασμός που θα προβλέπει αφενός χώρους για την ανάγκη επέκτασης των εγκαταστάσεων του και αφετέρου  ρυθμιστικό σχέδιο οικοδόμησης και χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου που σήμερα θυμίζει άναρχη και άτακτη περιοχή..

Επίλογος

Η παραπάνω πρόταση για την έναρξη διαλόγου αφορά τον εντοπισμό και την χωροθέτηση των αναγκαίων δράσεων που σχετίζονται με την Κω, ένα νησί που είναι αποκλεισμένο  από θάλασσα, που υστερεί άλλων νησιωτικών προορισμών εξ αιτίας της απόστασης από την Ηπειρωτική χώρα αλλά και από την Ευρώπη και που υποχρεωτικά θα πρέπει να στοιχειοθετήσουμε την πρόταση όχι για την επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων αλλά για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με το μέλλον του νησιού και την επιβίωση του  στον σκληρό ανταγωνισμό.

Το θαλάσσιο μέτωπο της εισόδου της Κω από το λιμάνι της ΣΕΓΚΕΝ μέχρι την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη πρέπει να αλλάξει εντελώς, η δε ευρύτερη περιοχή του που αφορά το ιστορικό κέντρο της πόλης από την Ελ/ Βενιζέλου, την Γρηγορίου Ε’ και την Κοραή πρέπει να αναδειχθεί σε κέντρο πολιτισμού, αναψυχής και εμπορίου.

Στο αεροδρόμιο της Κω η ευρύτερη περιοχή του άμεσα θα πρέπει να πολεοδομηθεί με σκοπό την ανάδειξη της αλλά και για δράσεις εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Το δε λιμάνι του Μαστιχαρίου θα πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί ως πύλη εισόδου της Κω προς τα νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου. 

Με την σύνταξη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου που ανέλαβε το ΤΕΕ Αθηνών, ο Δήμος μας, το Επαρχείο  και οι φορείς του νησιού μας, δηλαδή η κοινωνία μας οφείλουν να βάλουν την σφραγίδα τους για το μέλλον και το μέλλον και των επόμενων γενεών διαφυλάσσοντας και προστατεύοντας εκτάσεις του νησιού που θα τους είναι αναγκαίες.

Πηγή: kostoday.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *