Αρκαδία

  • Το χωριό – κόσμημα της ορεινής Αρκαδίας με τα πέτρινα κομψοτεχνήματα

    Το χωριό – κόσμημα της ορεινής Αρκαδίας με τα πέτρινα κομψοτεχνήματα

    Τα Λαγκάδια Γορτυνίας είναι γνωστά για την πλούσια ιστορία και πολιτιστική τους κληρονομιά, καθώς και για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους. Απέχουν περίπου 220 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 50 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Το χωριό είναι γνωστό για την πλούσια ιστορία και πολιτιστική του κληρονομιά, καθώς και για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του. Τα Λαγκάδια έχουν χαρακτηριστεί…

  • Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δ. Γορτυνίας – Ποιές οι αρμοδιότητες τους;

    Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δ. Γορτυνίας – Ποιές οι αρμοδιότητες τους;

    Ο Δήμαρχος ΓορτυνίαςΈχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 (αρμοδιότητες Δημάρχου) του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 τουΝ.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και…