Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Πειραιά

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Πειραιά

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Πειραιά, υπέγραψαν σήμερα ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γιώργος Παπαμανώλης- Ντόζας και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Άγγελος Κότιος.

Το Πρωτόκολλο, συνεργασίας στοχεύει στην περεταίρω αναβάθμιση και ανάπτυξη των δύο φορέων μέσα από την από κοινού αξιοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων, προς όφελος των επιχειρήσεων της επιμελητηριακής περιφέρειας του Β.Ε.Π. και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Επίσης, σκοπός του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα και υλοποίησης δράσεων για την επίτευξη στρατηγικών στόχων που αφορούν την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην επιμελητηριακή περιφέρεια του Β.Ε.Π..

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του θεσμικού και επιχειρησιακού τους ρόλου, μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, τις υποδομές, τις εμπειρίες και τις δυνατότητές τους, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις προς όφελος των Μμε της επιμελητηριακής περιφέρειας του Β.Ε.Π. και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Αναλυτικά:

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, συμφωνούν στη διαμόρφωση πλαισίου μεταξύ τους συνεργασίας, προκειμένου να προωθήσουν δια των κοινών τους ενεργειών:

-την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του Β.Ε.Π. και των επιχειρήσεων – μελών του και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας
-την καταγραφή και μελέτη των ιδιαίτερων προβλημάτων και των εγγενών μειονεξιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις – μέλη του Β.Ε.Π. και εμποδίζουν -την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη
-την προώθηση ενεργειών όπως συνέδρια, συμπόσια, επιμορφωτικά σεμινάρια, επιστημονικές έρευνες και άλλες εκδηλώσεις στις οποίες θα αναζητούνται -τρόποι ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Μμε.
-την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος της επιχειρηματικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων Μμε – μελών του Β.Ε.Π.
-την από κοινού συμμετοχή σε κοινές ερευνητικές δράσεις και προγράμματα
-την προσέλκυση χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά έργα σε συνεργασία με Διεθνείς Ερευνητικούς Οργανισμούς, Εταιρίες Τεχνολογίας, Φορείς Νησιωτικής Ανάπτυξης, καθώς και Κοινωνικούς Φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
-τη συνεργασία στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
-τη δημοσίευση σε ειδικές σειρές εκδόσεων των πορισμάτων των ερευνών που εκπονούνται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας
-τη μόνιμη σύνδεση του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις – μέλη δια μέσου του Β.Ε.Π..
-τη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη παραγωγική πραγματικότητα και στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας
-την έρευνα και μελέτη για τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο και τα παραναυτιλιακά επαγγέλματα.

Την διεξαγωγή σεμιναρίων για τους επιχειρηματίες – μέλη του ΒΕΠ σε θέματα : Ψηφιακό Μarketing , Κοστολόγηση, H/R , Εξωστρέφεια, Τεχνική πωλήσεων κ.α όπου θα λαμβάνουν αντίστοιχη πιστοποίηση.

Mini MBA για επιχειρηματίες. Να σημειωθεί ότι όσοι επιχειρηματίες δεν διαθέτουν πτυχίο έτσι ώστε να λάβουν μεταπτυχιακό θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να λάβουν πιστοποίηση.

Μini MBA Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Ημέρες καριέρας για αποφοίτους μέσω του γραφείου διασύνδεσης.

Από τη συνεργασία των μερών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

ΠΗΓΗ: peiraiasnews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *