Η Περιφέρεια Κρήτης αποκτά Συμβούλιο Ακεραιότητας.

Η Περιφέρεια Κρήτης αποκτά Συμβούλιο Ακεραιότητας

Η Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει τις αρχές και τις διαδικασίες του σύγχρονου δημόσιου μάνατζμεντ (Διοίκηση μέσω στόχων, κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, εσωτερικός έλεγχος κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό και κατά την πρόβλεψη του νόμου 4795/2021, η Περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη στη χώρα η οποία αποκτά Σύμβουλο Ακεραιότητας.

Σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε το πρωτόκολλο ανάληψης Υπηρεσίας της Συμβούλου Ακεραιότητας Μαρίας Πετσαλάκη για την Περιφέρεια Κρήτης.

Ο θεσμός αυτός έρχεται να προστατεύσει τους υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης από διάφορες καταχρηστικές συμπεριφορές. Η λειτουργία του έχει περισσότερο προληπτικό παρά κατασταλτικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα.

Ειδικότερα, η δράση και οι αρμοδιότητες του  Συμβούλου Ακεραιότητας εκτείνονται  σε τρεις άξονες:

1. Υποστηρικτικός άξονας, για εξατομικευμένη συμβουλευτική συνδρομή σε ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων (όπως προβλέπονται από την ανωτέρω εκτεθείσα -και κάθε άλλη σχετική- νομοθεσία), για προστασία από εκφοβισμούς υπαλλήλων-μαρτύρων που καταγγέλλουν περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς σε συγκεκριμένους τομείς της  διοικητικής δράσης, και χειρισμού –διερεύνησης αυτών υπό όρους  εμπιστευτικότητας  (whistle-blowing – Οδηγία (ΕΕ)2019/1937 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 23-10-2019).

2. Ενημερωτικός άξονας, για ενημέρωση και εκπαίδευση  του προσωπικού σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας και ανάπτυξη πολιτικών  και εργαλείων ενίσχυσης της ακεραιότητας και της διαφάνειας (πχ. Κώδικες Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πολιτική Δώρων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς, Κινδύνων  διαφθοράς και απάτης κλπ).

3. Συμβουλευτικός  Άξονας,  για υποστήριξη της Διοίκησης των Φορέων, των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και των αρμόδιων για το ανθρώπινο δυναμικό  Μονάδων, με την διατύπωση προτάσεων για  την εφαρμογή πολιτικών,  εργαλείων και προτύπων  ενίσχυσης της ακεραιότητας και διαφάνειας, διαχείρισης  κινδύνων  διαφθοράς και απάτης,  άσκησης ή αντιμετώπισης δραστηριοτήτων επιρροής (Lobbying-ν.4829/2021/ΦΕΚΑ΄166/10-9-2021) και επίλυσης ζητημάτων Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ν. 4624/ΦΕΚ Α 137/29.08.2019 -GDPR).

Κατά την υπογραφή παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Οργάνωσης και Διοίκησης Ζαχαρίας Δοξαστάκης, η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Μαρία Ραπτάκη και η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης Βάσω Γαβρήλου.

ΠΗΓΗ: cna.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *