Ιεράπετρα | Εγκρίθηκε το καταδυτικό πάρκο

Ιεράπετρα | Εγκρίθηκε το καταδυτικό πάρκο

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για το Καταδυτικό Πάρκο σε θαλάσσια περιοχή του δήμου Ιεράπετρας, » η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, που είναι ο δήμος.

Το προτεινόμενο έργο αφορά τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου, σε θαλάσσια περιοχή στη θέση Περιστερά νοτιοανατολικά της πόλης της Ιεράπετρας.

Συγκεκριμένα το υποθαλάσσιο οικόπεδο που καταλαμβάνει το πάρκο περιλαμβάνεται σε ένα ορθογώνιο. Για την εγκατάσταση του Πάρκου θα χρησιμοποιηθεί θαλάσσια έκταση 99,5 στρεμμάτων. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ δεν προβλέπονται για τη λειτουργία του πάρκου μόνιμες εγκαταστάσεις στη στεριά. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις στην ακτή θα είναι προσωρινές και θα απομακρυνθούν με την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Το υπό μελέτη πάρκο χωροθετείται εκτός περιοχής NATURA 2000, ενώ σύμφωνα με το (32) σχετικό έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, δεν υπάρχει αντίρρηση για την υλοποίηση του πάρκου.

Οι εγκαταστάσεις

Εντός της περιοχής του πάρκου πρόκειται να ποντιστούν τεχνικά ενδιαιτήματα (ύφαλοι), τεχνολογίας ΕΛΚΕΘΕ. Συγκεκριμένα για την ποιοτική-εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του πάρκου, θα αναπτυχθούν οι παρακάτω υποδομές:

– Επιφανειακοί πλωτήρες | Για την επισήμανση των εξωτερικών ορίων του Καταδυτικού Πάρκου προβλέπεται συνολικά η πόντιση 7 φωτοσημαντήρων. Οι φωτοσημαντήρες αυτοί θα πρέπει να έχουν τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτιλιακό Σύστημα IALA “A” με χαρακτηριστικά «Ειδικής Σημάνσεως». Οι σημαντήρες θα ποντισθούν στις πέντε γωνίες που σχηματίζουν τα εξωτερικά όρια του πάρκου.

– Επιφανειακοί πλωτήρες πρόσδεσης σκαφών – επισήμανσης έναρξης/τερματισμού καταδυτικής διαδρομής | Οι πλωτήρες θα εξυπηρετούν δύο σκοπούς, την πρόσδεση των σκαφών που θα μεταφέρουν τους χρήστες του πάρκου και δεύτερον την επισήμανση της έναρξης και του τερματισμού των τριών καταδυτικών διαδρομών.

– Πόντιση πλωτών μέσων και τεχνητών ενδιαιτημάτων | Εντός του πάρκου πρόκειται να ποντιστούν καινοτόμες μονάδες τεχνητών ενδιαιτημάτων (υφάλων) του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., που κατασκευάζονται από ειδικού τύπου σκυρόδεμα (συνολικά περίπου 120m3 σκυροδέματος) σε σχήμα όρθιου επιμήκους μονόλιθου διαμέτρου 1,5μ-2,5μ, ύψους 2μ-2,5μ και βάρους 1,5-2,5τόνων (εκτός νερού). Εντός του πάρκου πρόκειται να ποντιστούν συνολικά 40 μονάδες τεχνητών υφάλων (33 κύριοι και 7 ορόσημα καταδυτικών διαδρομών). Οι 28 κύριες μονάδες τεχνητών ενδιαιτημάτων συγκροτούνται σε 4 ομάδες (clusters). Κάθε ομάδα περιλαμβάνει 7 μονάδες τεχνητών ενδιαιτημάτων (υφάλων). Θα τοποθετηθούν επίσης 5 συνολικά (4+1) επιπλέον κύριοι τεχνητοί ύφαλοι.

Τέσσερις μονάδες ΤΥ θα τοποθετηθούν εν σειρά σε αποστάσεις 20-25 μέτρων μεταξύ τους και με διεύθυνση από Βορά προς Νότο και μια μεμονωμένη μονάδα θα ποντισθεί για την διασύνδεση του φυσικού ύφαλου με το τεχνητό ναυάγιο.

– Περιοχή πόντισης πλοίου | Σε βάθος 16 μέτρων στον αμμώδη βυθό ορίζεται περιοχή πόντισης σκάφους. Η περιοχή έχει μήκος 40 μέτρα και πλάτος 20 μέτρα. Εντός αυτής προβλέπεται η πόντιση μεταλλικού σκάφους μέγιστου μήκους 30 μέτρων και μέγιστου πλάτους 10 μέτρων. Για την έδραση του πλοίου επί του πυθμένα δεν χρειάζονται λιμενικά έργα, καθώς τα γεωμορφολογικά, κυματικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής πόντισης ευνοούν την απλή εναπόθεση του πλοίου.

– Καταδυτικές διαδρομές | Στα όρια του ΚΠ δημιουργούνται τρεις κύριες καταδυτικές διαδρομές (Α, Γ, Δ) και μια διαδρομή ως εναλλακτική (Β) για συνέχιση της καταδυτικής διαδρομής Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *