ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ… ένα έργο εστιασμένο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ… ένα έργο εστιασμένο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Η ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ είναι ένα έργο εστιασμένο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Οι τοπικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στο έργο με ερωτηματολόγια καταγραφής αναγκών, παροχή δειγμάτων προϊόντων προς ανάλυση-μετά από ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας, συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης και τελικά με την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας για την καθιέρωση της Ταυτότητας Αυθεντικότητας των προϊόντων Βορείου Αιγαίου)

Γιατί ταυτότητες αυθεντικότητας?
Αυξανόμενο ενδιαφέρον καταναλωτών προς τα τοπικά-αυθεντικά προϊόντα και άρα επιχειρηματική ευκαιρία για τις τοπικές ΜΜΕ προκειμένου να επεκταθούν σε νέες αγορές και να αυξήσουν τους πελάτες τους.
Ωστόσο:
Πολλές φορές τα προϊόντα αυτά δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμα στον καταναλωτή
Διστακτικότητα/δυσπιστία καταναλωτών σε σχέση με την αυθεντικότητα των προϊόντων
Ανάγκη προστασίας υγειών τοπικών επιχειρήσεων από φαινόμενα παραπλάνησης/νοθείας
Ανάγκη συλλογικής προβολής της αγροδιατροφικής κληρονομιάς του Βορείου Αιγαίου και των τοπικών προϊόντων υπό μία κοινή ομπρέλα και η επίτευξη οικονομίας κλίμακας στις δύσκολες εποχές που διανύουμε

Τι έκανε το έργο ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Πρώτον, ανέπτυξε ένα καινοτόμο μοντέλο για την αξιολόγηση της αυθεντικότητας των προϊόντων αγροδιατροφής που συνδυάζει κατά περίπτωση τις 3 πλέον σύγχρονές επιστημονικές μεθόδους:
Γενετικά χαρακτηριστικά (DNA),
Ισοτοπικού αποτυπώματος, και
Μικροβιακού προφίλ,
που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση αυθεντικότητας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα μέσα παραγωγής και την προέλευσή τους (βοτανική & γεωγραφική).
Δεύτερον, χαρτογράφησε την αυθεντικότητα προϊόντων στο Βόρειο Αιγαίο και Κύπρο και δημιούργησε μια βάση δεδομένων αναφοράς σε σχέση με τα χαρακτηριστικά αυθεντικότητας
Τρίτον, ανέπτυξε το πλαίσιο-κανονισμό χορήγησης Ταυτοτήτων Αυθεντικότητας για τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου.

Τι είναι οι Ταυτότητες Αυθεντικότητας και πως χορηγούνται?
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπό την εποπτεία και αιγίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ χορηγεί Ταυτότητες Αυθεντικότητας σε προϊόντα του Βορείου Αιγαίου κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και σχετικών ελέγχων τήρησης των προβλεπόμενων απαιτήσεων (με βάση τον Κανονισμό του έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ).
Η Ταυτότητα Αυθεντικότητας Βορείου Αιγαίου σε ένα προϊόν υποδηλώνει ότι:
Το προϊόν παράγεται στο Βόρειο Αιγαίο από επιχείρηση η οποία εδρεύει και λειτουργεί νόμιμα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Το προϊόν πληροί μια σειρά από χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προέλευση, την αυθεντικότητα πρώτων υλών και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό.
Με βάση τα κριτήρια αυτά διακρίνονται και 4 Κατηγορίες Ταυτότητας (STANDARD: για προϊόντα που παράγονται στο Β. Αιγαίο, GOLDEN: Τοπικά προϊόντα που αξιοποιούν τοπικές ποικιλίες/φυλές/συνταγές, PLATINUM: Προϊόντα με αυξημένες περιβαλλοντικές επιδόσεις και πιστοποιήσεις, και DIAMOND: Τοπικά προϊόντα που συνδυάζουν όλα τα ανωτέρω.)
Η κάθε ταυτότητα συνοδεύεται από μοναδικό αριθμό ταυτοποίηση καθώς και QRCODE μέσω του οποίου οι καταναλωτές συνδέονται στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αυθεντικότητας και μπορούν να εντοπίσουν το προϊόν και την επιχείρηση παραγωγής και να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα της Ταυτότητας

Τα οφέλη της Ταυτότητας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές:
Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των τοπικών προϊόντων και τεκμηρίωση της αυθεντικότητάς τους με την πλέον σύγχρονη επιστημονική βάση.
Καλλιέργεια μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης και προτίμησης από το καταναλωτικό κοινό.
Αναγνωρισιμότητα και ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας καταναλωτή με άμεσο έλεγχο αυθεντικότητα από το ράφι και την εγγύηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και κορυφαίων ερευνητικών φορέων Ελλάδας και Κύπρου.
Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.
Συμμετοχή σε δράσεις προώθησης των τοπικών προϊόντων υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και με τη στήριξη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.
Προβολή προϊόντων και επιχειρήσεων στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Μητρώου Ταυτοποιημένης Αυθεντικότητας Προϊόντων Βορείου Αιγαίου.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αυθεντικών τοπικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

source: lesvosnews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *